Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักปกครองในหัวใจของประชาชน : คู่มือการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2554 / ...
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : [ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกJS7153.4.A1 น211 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักปกครองในหัวใจประชาชน : คู่มือการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2554 / จั...
ชื่อผู้แต่งจังหวัดสุพรรณบุรี.
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : จังหวัดสุพรรณบุรี, 2551.
เลขเรียก320.8 ส829น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักปกครองในหัวใจประชาชน : คู่มือการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2554.
พิมพลักษณ์[สุพรรณบุรี : จังหวัดสุพรรณบุรี, 2554].
เลขเรียก320.84 น357 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักปกครองในหัวใจประชาชน : คู่มือการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2554.
พิมพลักษณ์[สุพรรณบุรี : ม.ป.พ.], 2555, [2012]
เลขเรียกJS7404.A1 น378 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักปกครองในหัวใจประชาชาชน : คู่มือการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2554 / จั...
ชื่อผู้แต่งจังหวัดสุพรรณบุรี
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : จังหวัดสุพรรณบุรี, [2554?]
เลขเรียกส.ร. 320.8 ส467น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "สุพรรณบุรี" จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2529-2534.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.ม., 2529?]
เลขเรียกDS589.S77 ค962 2529?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "สุพรรณบุรี" ปี 2529-2534 / จังหวัดสุพรรณบุรี.
ชื่อผู้แต่งจังหวัดสุพรรณบุรี.
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : [ม.ป.พ.], 2531.
เลขเรียกDS589.ส73 ส77
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "สุพรรณบุรี" ปี 2529-2534 / จังหวัดสุพรรณบุรี.
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : จังหวัดสุพรรณบุรี, 2529.
เลขเรียกDS589 . S95 ค9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา