Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกขิง / คำนึง คำอุดม.
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, 2541.
เลขเรียก633.83 ค599ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกขิง / คำนึง คำอุดม.
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, 2544.
เลขเรียก633.84 ค358ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกขิง = Ginger คำนึง คำอุดม.
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ฐานเกษตรกรรม, (2548).
เลขเรียกSB 307.G5 ค358ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงตะพาบน้ำ / คำนึง คำอุดม
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานเกษตรกรรม, 2531
เลขเรียก639.37 ค737ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะพาบน้ำ / คำนึง คำอุดม
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, [2531?]
เลขเรียก639.378 ค215ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะพาบน้ำ / คำนึง คำอุดม.
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม
พิมพลักษณ์นนทุบุรี : ฐานเกษตรกรรม, 2531.
เลขเรียก639.392 ค358ต4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพริกไทย / คำนึง คำอุดม
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, [2548?].
เลขเรียก633.83 ค 599 พ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพริกไทย / โดย คำนึง คำอุดม
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, 2541.
เลขเรียกSB351.P4 ค63 2541,633.83 ค215พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพริกไทย / โดย คำนึง คำอุดม
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, 2545.
เลขเรียกSB351.P4 ค358 2545,633.83 ค358พ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพริกไทย / คำนึง คำอุดม.
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานเกษตรกรรม , 2541.
เลขเรียก633.84 ค358พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพริกไทย : พืชกลุ่มน้อยที่มีค่า / คำนึง คำอุดม.
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานเกษตรกรรม, 2530.
เลขเรียกSB351.P4 .ค215,635 ค358
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนพริกไทย / คำนึง คำอุดม
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มรักเกษตร, 2531
เลขเรียก633.84 ค637ส 2/2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่อไม้ไผ่ตง / คำนึง คำอุดม.
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์ผลิตตำราเกษตรเพื่อชนบท, [2530?]
เลขเรียกSB413.B2 ค358
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่อไม้ไผ่ตง / คำนึง คำอุดม.
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์ผลิตตำราเกษตรเพื่อชนบท, [2532].
เลขเรียกSB317.B2 ค6ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา