Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องเด่น นิทานอีสป / ครูมินนี่.
ชื่อผู้แต่งครูมินนี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องเด่น นิทานอีสปขบคิด...แสนสนุก/ ครูมินนี่.
ชื่อผู้แต่งครูมินนี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดาการพิมพ์, 2557.
เลขเรียก398.2 ค167ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะลุยแดนมหัศจรรย์ กับ ตำนานแสนสนุก เทพนิยายกรีก / ครูมินนี่.
ชื่อผู้แต่งครูมินนี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2556.
เลขเรียก398.209495 ค167ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะลุยแดนมหัศจรรย์กับ...ตำนานแสนสนุกเทพนิยายกรีก / ครูมินนี่.
ชื่อผู้แต่งครูมินนี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2558.
เลขเรียกPZ90.T5 ค167 2558,398.2 ค167ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 50 เรื่องเด่น.
ชื่อผู้แต่งครูมินนี่.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งศัพท์อังกฤษจากนิทานอีสป A-Z / ครูมินนี่
ชื่อผู้แต่งครูมินนี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ทูยู, 2553.
เลขเรียกPE1449 ค167 2553,428.2 ม579ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา