Found: 76  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน / คมสัน หุตะแพทย์, กำพล กาหลง.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2546.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก66,380.1 ก581ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนาอินทรีย์ต้นทุนต่ำ ผลผลิตสูง : โอกาสทองขาวชาวนาไทย / เชาว์วัช หนูทอง, คมสัน หุตะแพทย์ และณัฐ...
ชื่อผู้แต่งเชาว์วัช หนูทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2553.
เลขเรียกS605.5 ช75,633.18 ช741ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสกัดน้ำมันหอมระเหย : การใช้ประโยชน์และการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย / คมสัน หุตะแพทย์.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2549.
เลขเรียกTP958 ค45,WB890 ค152ก 2549,661.806 ค45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่องานพัฒนาชุมชน : ประสบการณ์จากงานวิจัยเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการกินของชาวอีสาน / โดย ฝ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยโภชนาการ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกHM258 ก528 2535,307.078 ม246ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่องานพัฒนาชุมชน : ประสบการณ์จากงานวิจัยเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการกินของอีสาน / มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยโภชนาการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2535
เลขเรียก307.1 ม19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนเพื่อสังคม : สมณสารสำคัญของศาสนาจักรคาทอลิก เกี่ยวกับการพัฒนาและสันติภาพ / เสรี พงศ์พิศ, คมสั...
ชื่อผู้แต่งเสรี พงศ์พิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการสภาคาทอลิกแห่งประเทศเพื่อการพัฒนา, 2528.
เลขเรียกBV625 .ส74,280.2 ส929ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการถนอมอาหารเพื่อการพึ่งตนเอง [จุลสาร] / คมสัน หุตะแพทย์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เกษตรกรรมธรรมชาติ, (2559).
เลขเรียกTX ค456ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการถนอมอาหารเพื่อการพึ่งตนเอง [จุลสาร] / บรรณาธิการ คมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรกรรมธรรมชาติ, [2559?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือน้ำหมักชีวภาพและฮอร์โมนพืชแบบธรรมชาติ [จุลสาร] / คมสัน หุตะแพทย์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2556.
เลขเรียกS ค7 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพลังงานทางเลือก ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ / นันท์ ภักดี, คมสัน หุตะแพทย์ และณัฐภู...
ชื่อผู้แต่งนันท์ ภักดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2556
เลขเรียกTK2960 �415�,621.312 น115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพึ่งตนเอง : การเพาะเห็ดสวนครัว / ณัฐภูมิ สุดแก้ว, คมสัน หุตะแพทย์
ชื่อผู้แต่งณัฐภูมิ สุดแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพ็ญบุญ, 2552.
เลขเรียก635.8 ณ63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพึ่งตนเอง : การเพาะเห็ดสวนครัว / ณัฐภูมิ สุดแก้ว, คมสัน หุตะแพทย์
ชื่อผู้แต่งณัฐภูมิ สุดแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2553
เลขเรียกSB353.3.T5 ณ342ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพึ่งตนเอง : สารพัดวิธีเพาะถั่วงอกปลอดสารเคมี เพาะกินเองก็ได้ เพาะขายก็ดี / เขียนโดย กำพล กาหลง...
ชื่อผู้แต่งกำพล กาหลง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2555.
เลขเรียกSB205.M8 ก581ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา