Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำ : รายงานการวิจัย / กุสุมาลย์ แก้วอุดม.
ชื่อผู้แต่งกุสุมาลย์ แก้วอุดม.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต , 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับบุคลากรในวงการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต :ง...
ชื่อผู้แต่งกุสุมาลย์ แก้วอุดม
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2547
เลขเรียก440.7 ก48ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับบุคลากรในวงการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต :ง...
ชื่อผู้แต่งกุสุมาลย์ แก้วอุดม
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2547
เลขเรียก440.82 ก48ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น สำหรับบุคลากรในวงการท่องเที่ยว...
ชื่อผู้แต่งกุสุมาลย์ แก้วอุดม
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศส 1 : เอกสารประกอบการสอน / กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ชื่อผู้แต่งกุสุมาลย์ แก้วอุดม.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542
เลขเรียก440 ก48ภ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศส 2 : เอกสารคำสอน / กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ชื่อผู้แต่งกุสุมาลย์ แก้วอุดม.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2548
เลขเรียก440 ก48ภ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศส 6 : เอกสารคำสอน / กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ชื่อผู้แต่งกุสุมาลย์ แก้วอุดม.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2549
เลขเรียก440 ก48ภ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการอ่าน 1 : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ชื่อผู้แต่งกุสุมาลย์ แก้วอุดม
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2544
เลขเรียก440 ก48ท 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา