Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGAT grammar exam / กิตติ์ จิรติกุล
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเฟิสท์, 2554.
เลขเรียกPE1112 ก671ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGat grammar exam / โดย กิตติ์ จิรติกุล.
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเฟิสท์, [2553?]
เลขเรียก428.2 ก671ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGAT grammar tests / กิตติ์ จิรติกุล
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเฟิสท์, [2553]
เลขเรียก428.2 ก671ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGAT Grammar tests / กิตติ์ จิรติกุล.
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเฟิสท์, [2554?].
เลขเรียก425 ก671ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIelts Vovabulary Ielts / กิตติ์ จิรติกุล.
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2549.
เลขเรียก428.1 ก344อ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew TOEIC test 5-6-7 / กิตติ์ จิรติกุล ; ภาณุ ปรัชญะวิสาล
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเฟิสท์ , [2552]
เลขเรียกPE1130.T5 ก671น,428 ก671
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew TOEIC test 5-6-7 / กิตติ์ จิรติกุล, ภาณุ ปรัชญะวิสาล
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเฟิสท์, 2537.
เลขเรียกPE1128 ก671n 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew TOEIC Test 5-6-7 : รวมข้อสอบ New TOEIC Test -Reading Section / กิตติ์ จิรติกุล และ ภานุ ปรัชญะ...
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเฟิสท์ , 2553
เลขเรียก428.24076 ก671น 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRedesigned toeic vocabulary tests / กิตติ์ จิรติกุล และ ภาณุ ปรัชญะวิสาล.
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : บุ๊คเฟิสท์, 2553.
เลขเรียก428.0076
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRedesigned TOEIC Vocabulary Tests / กิตติ์ จิรติกุล และ ภาณุ ปรัชญะวิสาล.
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บุ๊คเฟิสท์, 2553?.
เลขเรียก428.1076
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRedesigned TOEIC vocabulary tests / กิตติ์ จิรติกุล, ภาณุ ปรัชญะวิสาล
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเฟิสท์, [255-]
เลขเรียกPE1449 ก671ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRedesigned TOEIC vocabulary tests / กิตติ์ จิรติกุล, ภาณุ ปรัชญะวิสาล
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเฟิสท์, 2537.
เลขเรียกPE1128 ก671ร 2537,บ428.2076 ก671ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTOEFL grammar tests / กิตติ์ จิรติกุล.
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย [จัดจำหน่าย], [255?].
เลขเรียกPE1361 ก671
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTOEFL grammar tests / กิตติ์ จิรติกุล.
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย [จัดจำหน่าย], [2548?].
เลขเรียกPE1105 ก669
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา