Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่ภิกษุ (ณี) ต้องรู้ [จุลสาร] / กาญจนา สุทธิกุล.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม, 2560.
เลขเรียกBQ ก6ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธัมมนันทา ออนแอร์ / กาญจนา สุทธิกุล
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2558
เลขเรียก294.308 ก425ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธัมมนันทา-เท่านั้น / เขียนโดย กาญจนา สุทธิกุล
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุนันท์ รังสยาธร, 2558.
เลขเรียกBQ6150 .ก63 2558,294.3657 ภ566ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธัมมนันทา...เท่านั้น / กาญจนา สุทธิกุล
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุนันท์ รังสยาธร, 2557.
เลขเรียกCT1548.ธ64 ก427,294.30921 ก222ธ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงใต้ร่มกาสาวพัสตร์ / กาญจนา สุทธิกุล
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กองทุนสหายธรรม, 2557.
เลขเรียกBQ6150 ก427ผ,294.3641 ก425ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพันธู์พืชเทคโนโลยีและการจัดการพืชสวนในใต้หวัน / กาญจนา สุทธิกุล.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท โบนัส พรีเพรส จำกัด , 2548.
เลขเรียก634 ก425พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี : รู้หมดแล้ว--จริงๆ หรือ? / กาญจนา สุทธิกุล.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, 2559.
เลขเรียกBQ6150 ก222 2559,294.3657 ก427พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหยดน้ำในทะเลทรายที่...สังกิสสะ / โดย กาญจนา สุทธิกุล [text]
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : วัตรทรงธรรมกัลยาณี, 2555
เลขเรียกBQ6150 ก427,294.335 ก23ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยน สู่ความสำเร็จ / กาญจนา สุทธิกุล.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาฉลองคุณ-ซีเอสบี, 2552.
เลขเรียก338.17444 ก427ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา