Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการของธงชาติไทย / กฤษดา ไพรวรรณ์.
ชื่อผู้แต่งกฤษดา ไพรวรรณ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2553.
เลขเรียกCR159.ท9 ก45 2553,929.9593 ก45พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ความฉ้อฉลในการปกครองของไทย : กรณีศึกษามาตรา 230 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย...
ชื่อผู้แต่งกฤษดา ไพรวรรณ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกKPT2070 ก45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์ : รายงานการวิจัยเรื่อง = National Artist Wisdom :...
ชื่อผู้แต่งมณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2553
เลขเรียก928.9591 ม132อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์ =The national artist's knowledge : master Sakchai...
ชื่อผู้แต่งมณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 2554.
เลขเรียกว 927.8 ม132อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา