Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทรัพยากรธรณี / กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม. กรมทรัพยากรธรณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียก551 อ73ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาพิษสารหนูที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช / โดย กรมทรัพยากรธรณ...
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม, 2530.
เลขเรียกQD181.A7 ร64 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการจัดการความปลอดภัย / สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กองการเหมืองแร่ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม, 2526.
เลขเรียกWA485 ส66ท 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแร่ / กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม. กรมทรัพยากรธรณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, 2517.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแร่ / กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม. กรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2520.
เลขเรียกQE372.2 อ73 2520,549 ท1711ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแร่ / กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท., ม.ป.ป.]
เลขเรียกTN148 ท34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณีในเขตเศรษฐกิจแร่ (แหล่งหินแกรนิต - เฟลด์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2540.
เลขเรียกTN113.T48 ค961 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา