Found: 429  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกากรีฑา กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [Text]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ 2514
เลขเรียก796.42 ศ311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกาการแข่งขันยิมนาสติก (หญิง) กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [Text]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2514
เลขเรียก796.4 ศ311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา / พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต)
ชื่อผู้แต่งพระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
เลขเรียกBQ4570 พ379,371.1 พ379ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราวเงาะ : หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / กรมวิชาการ กระ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544
เลขเรียกLB1060 ส356 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมการเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การวัดและเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา เรื่อง รูปทรง ชั้นประถมศึกษาปีที่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การทักทายและการบอกทิศทาง ช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา เรื่อง คู่หูคู่อ่านหรรษา ชั้นประถมศึกษาป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ก่อร่างสร้างคำ (คำมูล) [videoreco...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เรื่อง เรารักษ์ป่าชายเลน ชั้นประถมศึ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยม เรื่อง การประดิษฐ์ของชำร่วยบุหงา [videore...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา