Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ / กรรณิการ์ ลินพิศาล
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ ลินพิศาล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
เลขเรียกTS197.5 ว559 2534,025.04 ก173ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของระบบ OPAC ต่อผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / กรรณิการ์ ลินพิศาล และ จาร...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ ลินพิศาล.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.
เลขเรียก025.04 ก173ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / รวบรวมโดย กรรณิการ์ สินพิศาล.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531.
เลขเรียก025.0028542 ร228 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ ระดับ 9 ของ นางกรรณิการ์ ลินพิศาล ส...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ ลินพิศาล
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา