Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความตั้งใจใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = ...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ กาญจนธานี.
พิมพลักษณ์สงขลา : ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557.
เลขเรียกThesis 658.872 ก15ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / กนกวรรณ กาญจนธานี
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ กาญจนธานี
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560
เลขเรียกHF5548.32 ก32 2560,658.054678 ก151 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Electronic commerce / กนกวรรณ กาญจนธานี.
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ กาญจนธานี.
พิมพลักษณ์ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560.
เลขเรียก658.054678 ก151ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบแลกเปลี่ยนและซื้อขายตราไปรษณียากรไทยอิเล็กทรอนิกส์ / กนกวรรณ กาญจนธานี.
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ กาญจนธานี.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
เลขเรียกHF5548.32 ก3ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา