Found: 8,642  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จงเปิดเถิด" / เอฟฟาธา, [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งเอฟฟาธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การพิมพ์คาทอลิกประเทศไทย, 2538
เลขเรียก261.52 อ897อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ชมช่อมาลตี" / พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, [2528?]
เลขเรียกDS620 ท622,910.4 ท622ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
ชื่อผู้แต่งชานันท์ ยอดหงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกDS582.67 ช63,305.31 ช25น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สุข" อย่างคนฉลาด / กัลป์.
ชื่อผู้แต่งกัลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กันยาวีร์, 2554.
เลขเรียกBQ5395 ก396ส,294.34 ก396ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐม : วัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการ และเป้าหมายตามแผนพัฒนาระยะท...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครปฐม. สำนักวางแผนและพัฒนา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2538
เลขเรียก378.107 ส281รว 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 ล้างให้หมด / ส้มเกลี้ยงเกลี้ยง
ชื่อผู้แต่งส้มเกลี้ยงเกลี้ยง, นามแฝง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมงทับ, 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 day 2 fly วันเดียวก็บินได้ / ธัญลักษณ์ ธนปกิจ.
ชื่อผู้แต่งธัญลักษณ์ ธนปกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสพีเอ็นการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกHD8039.อ84 ธ63 2550,387.742 ธ62ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที แนะวิธีแก้ปัญหาการเรียน : เน้นแก้ไขปัญหาการเรียนแบบเชิงรุกตรงจุดเร่งด่วนด้วยตนเอง / โดย ครูแ...
ชื่อผู้แต่งครูแว่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2556.
เลขเรียกLB1601 ค174 2556,370 ค47ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ล้านบาทแรกในชีวิตคุณก็ทำได้ = First million in your life ; you can do it / โดย นรินทร์ รกิติกุล.
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ รกิติกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกHG179 น243ห 2556,332.6 น17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ จากโรงเรียนฝึกหัดเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, [2548]
เลขเรียก378.154 ม246ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ เกียรติ วัธนเวคิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นต้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553
เลขเรียก923.8 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 คำศัพท์ประดับ IQ ไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ / ศรศิลป์ หิรัญกุล บ.ก. เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งศรศิลป์ หิรัญกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2555.
เลขเรียกPL4187.ญ6 ศ45 2555,อ 428.1 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา