Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโขนพระราชทาน: การสืบทอดและการสร้างสรรค์บทโขนแก่ผู้ชมร่วมสมัย / ณัฐกานต์ พลพิทักษ์ = THE ROYAL KHON P...
ชื่อผู้แต่งณัฐกานต์ พลพิทักษ์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยจากละครหลังข่าวภาคค่ำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พ.ศ. 2555-2556 = Analy...
ชื่อผู้แต่งกรทิพย์ เกิดปราโมทย์, 2528-
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Effectiveness of cr...
ชื่อผู้แต่งจรรยา ชูสุวรรณ, 2525-
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการเครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทา = The develpoment of the Thai classical dance-drama ...
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย ค้าทวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2559.
เลขเรียกว.พ 793.31072 ว865พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวความคิดทางสังคมการเมืองที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ : กรณีศึกษาเรื่อง "เปาบุ้นจิ้น" เวอร์ชั่นที่นำมาฉาย...
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ จันทร์รัตน์, 2525-
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง“คติชนสร้างสรรค์” จากความเชื่อเรื่องครูหมอโนราที่ตำบลท่าแค จังหวัดพัทลุง / ณัฐวัตร อินทร์ภักดี = “CR...
ชื่อผู้แต่งณัฐวัตร อินทร์ภักดี, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดโนราเพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมพื้นบ้าน: กรณีศึกษาโนรายก ชูบัว / พัทธานันท์ สมานสุข = The T...
ชื่อผู้แต่งพัทธานันท์ สมานสุข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหบทในบทละครจีนเรื่อง ซีเซียงจี้ แห่งราชวงศ์หยวน / สุณี เนียมคำ = Intertextuality in the Chinese pla...
ชื่อผู้แต่งสุณี เนียมคำ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโขนสดคณะประยุทธ ดาวใต้ : การสืบทอดและการสร้างสรรค์เรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทยร่วมสมัย / ชวพันธุ์ เพช...
ชื่อผู้แต่งชวพันธุ์ เพชรไกร, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา