Found: 28,617  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ASEAN Together" : a case study of a Thai television program about ASEAN / by Thawatchai Kamonwan.
ชื่อผู้แต่งThawatchai Kamonwan, 1991-
พิมพลักษณ์[Bangkok, Thailand] : Pridi Banomyong International College, Thammasat University, 2016.
เลขเรียกPN1992.77.A84 T43 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Mixed race" identities in Asia and the Pacific : experiences from Singapore and New Zealand / Zar...
ชื่อผู้แต่งRocha, Zarine l.
พิมพลักษณ์Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an Informa business, 2016.
เลขเรียกHN700.67.Z9 R63 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Na" zou xiao bing tong : dui zheng tui na / Li Zhigang bian zhu
พิมพลักษณ์Haerbin Shi : Heilongjiang ke xue ji shu chu ban she, 2016
เลขเรียกWB 537 N111 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง "Stretching" exercises for qualitative researchers / Valerie J. Janesick
ชื่อผู้แต่ง Janesick, Valerie j.
พิมพลักษณ์ Thousand Oaks : SAGE Publications, 2016.
เลขเรียก H 62 J254 2016, 300.721 Ja33S 2016
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Timber heritage and cultural tourism : Values, Innovation and visitor management" : November 6-9, 2...
ชื่อผู้แต่งProceedings international conference ciav+ictc 2015 "timber heritage and cultural tourism :values, Innovation and visitor management" (2015 : Thailand)
พิมพลักษณ์Bangkok : ICOSMO Thailand, 2016
เลขเรียกCC137 P76 2016,306.095 C755
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ" : รายงานการศึกษาวิจัย / ...
ชื่อผู้แต่งอิระณัฏฐ์ ลิขิตตระกาลกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12, 2559
เลขเรียกส.ร. 332.0415 อ3711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 11 ของไทยและนโยบายการพั...
ชื่อผู้แต่งโสภารัตน์ จารุสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559
เลขเรียกส.ร. 338.9593 ส862ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาความรู้และกรณีศึกษาว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคมสังคมและวัฒนธร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
เลขเรียกส.ร. 362.7 ป1711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่อ...
ชื่อผู้แต่งบุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
เลขเรียกส.ร. 915.939 บ446ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาบทเรียนจากเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง สู่ว่าที่เมืองมรดกโลกเชียงใหม่: กรณีศึกษาการกำหนดเขตการใช้...
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ กระจ่างโฉม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 333.70959362 ศ115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง“คติชนสร้างสรรค์” จากความเชื่อเรื่องครูหมอโนราที่ตำบลท่าแค จังหวัดพัทลุง / ณัฐวัตร อินทร์ภักดี = “CR...
ชื่อผู้แต่งณัฐวัตร อินทร์ภักดี, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความรู้เท่าทันสื่อทางด้านโฆษณา" กรณีศึกษา การโฆษณาแฝงที่ปรากฏในรายการข่าวและรายการบันเทิงของสถานีโท...
ชื่อผู้แต่งอารมย์ สุกดิษฐ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกHD30.4 อ64 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความเป็นเด็ก" ในวาทกรรมโฆษณาสินค้าและบริการในนิตยสารครอบครัว / พิชญา เชี่ยวภาษา = "CHILDHOOD CHARAC...
ชื่อผู้แต่งพิชญา เชี่ยวภาษา, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธรรมศาสตร์วินัย" ทางการเงินการคลังที่แท้จริงและกรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก / ปรีชา ส...
ชื่อผู้แต่งปรีชา สุวรรณทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
เลขเรียกHJ9135 ป46 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นบพระภูมิบาล" : สมุดภาพสรรเสริญพระบารมี / สปริง กรุ๊ป กลุ่มสื่อมืออาชีพครบวงจร ร่วมกับ หน่วยงานภาคร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสมุดภาพเทิดพระเกียรติชุด "สรรเสริญพระบารมี", 2559
เลขเรียก923.1593 น163 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา