Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ถาม - ตอบ หมวดประวัติศาสตร์ / อำพรรณ วะสิโน รวบรวมและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอำพรรณ วะสิโน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปํญญาสร้างสรรค์, 2555
เลขเรียกDS571 อ226 2555,959.3 อ216ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่วงผญา : รวมบทความล้านนาศึกษาฉบับฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรุ้ของพระพุทธเจ้า / ยุพิน เข็มม...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม, 2555
เลขเรียกDS568 ข52 2555,390.95935 ข52ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านพื้นฐาน สำหรับโลหะวิทยาและวัสดุศาสตร์ / ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
ชื่อผู้แต่งธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555.
เลขเรียกQH212.T7 ธ4จ 2555,502.285 ธ314จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดภาษาอังกฤษแบบชัดเวอร์ / อาจารย์อดัม.
ชื่อผู้แต่งแบรดเชอว์, อดัม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์, 2555.
เลขเรียกPE1131 บ48,428 บ77พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจไดโนเสาร์ : 34 บทกวีโดยกวีหนุ่มสาวร่วมสมัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555.
เลขเรียกPL4209.1.จ644 ห65 2555,895.911 จ313ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองนครศรีธรรมราชมหานคร : สิ้นสุดตามพรลิงค์ตั้งต้นชนชาวเสียม / ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
ชื่อผู้แต่งประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2555.
เลขเรียกDS589.น4 ป463 2555,959.3 ป279ม 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสมมุติ / วินทร์ เลียววาริณ
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ 2499-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท 113 จำกัด, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา