Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง12 ราศี [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บรอคคาซท์ไทย เทเลวิชั่น, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตปุ๋ยช่วยชาวบ้าน/ พงษ์การเกษตร
ชื่อผู้แต่งพงษ์การเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : พงษ์สาส์น , 2551
เลขเรียกS633 พ147ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนคอมพิวเตอรแบบเน้นการร่วมมือกันเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งปานทิพย์ ดอนขันไพร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 371.334 ป547ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อแนะนำตัวอย่างการกระทำสำนวน คำฟ้อง คำให้การ คำฟ้องแย้ง หนังสืบอกกล่าว คำร้อง คำแถลง หนังสือให้ความ...
ชื่อผู้แต่งสุริยา พงษ์สุริยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551
เลขเรียก345.02 ส683ข 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของเจ้าร้านขายของชำในการพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่รอดในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม = The Opini...
ชื่อผู้แต่งนภัสรัก สุขสบาย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 658.87 น194ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานสรรพการพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 2 = Satisfaction W...
ชื่อผู้แต่งถวิล ยงยุทธ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 336.24068 ถ277ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อการพิทักษ์ภูมิอากาศ : สำหรับครูที่สอนระดับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์, 2551
เลขเรียกQC981.8.G56 ค7 2551,ส.ร. 551.62 ค416 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการให้บริการวางแผนครอบครัวสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ บรรณาธิกร, สุวชัย อินทรประเสริฐ...[และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กองอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, 2551
เลขเรียกWP630 ค695 2551,1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องดิแอนท์ บลูลี่ เด็กแสบตะลุยอาณาจักรมด [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แคททาลิสท์ อัลลาย แอนซ์ (ประเทศไทย), 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาวาฬของน้อย / วิริยะ สิริสิงห, เรื่อง ; ไพรโรจน์ ดาวประดับวงษ์, ภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2551
เลขเรียกPZ90.T5 ว694 2551,ย ว694ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านงานธุรการของโรงเรียนบำรุงวิทยา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวิชช์ ณัฏฐ์ธนกุลบดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 371.201 ณ359พ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักษาสุขภาพกับเอ็นไซม์ / สมพงษ์ บัวแย้ม, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พงษ์สาส์น, [2551]
เลขเรียกQU135 ร295 2554,1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา