Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDISNEY''S PRINCESS VOL.108 / กองบรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช พับลิชชิ่ง , 2558
เลขเรียกE ก344ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDISNEY''S PRINCESS VOL.113 / กองบรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช พับลิชชิ่ง , 2558
เลขเรียกE ก344ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของเล่นแปลงร่าง / พูนสุข บุณย์สวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งพูนสุข บุณย์สวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นท์ติ้ง, 2558.
เลขเรียกE พ863ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขของการทำดี เล่มที่ 5 : ความซื่อสัตย์ / บัสเราะ หลงสมัน และสุรัสวดี นราพงศ์เกษม.
ชื่อผู้แต่งบัสเราะ หลงสมัน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกE บ218ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขของแม่ เล่มที่ 1 : ความกตัญญู / บัสเราะ หลงสมัน.
ชื่อผู้แต่งบัสเราะ หลงสมัน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกE บ218ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอห์น เอฟ. เคนเนดี = John Fitzgerald Kennedy / มัณฑิรา.
ชื่อผู้แต่งมัณฑิรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558.
เลขเรียกE 842 ม14 2558,923.173 ม114จ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดูซิ...ฉันเดินเหมือนใคร / น้าเมฆ.
ชื่อผู้แต่งน้าเมฆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ครอบครัวก้อนเมฆ , 2558.
เลขเรียกPZ90.T5 ธ162 2558,E น493ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานชาดก 50 เรื่อง สอนลูกให้เป็นคนดี เล่ม 2/ ไพเราะ มากเจริญ
ชื่อผู้แต่งไพเราะ มากเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส , 2558
เลขเรียกE พ991น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิ้วน้อยเนรมิต ป่านางฟ้า / เรื่องและภาพ, กาบรีแอเล กรีมา ; แปล, น้านกฮูก.
ชื่อผู้แต่งกรีมา, กาบรีแอเล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, [2558?].
เลขเรียกPZ90.T5 ก316น [2558],E ก413
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำใจจากเพื่อนใหม่ เล่มที่ 3 : ความเมตตาปราณี / บัสเราะ หลงสมัน.
ชื่อผู้แต่งบัสเราะ หลงสมัน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกE บ218น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนของอาลี เล่มที่ 2 : ความมีระเบียบวินัย / บัสเราะ หลงสมัน.
ชื่อผู้แต่งบัสเราะ หลงสมัน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกE บ218บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลลัพธ์ที่แตกต่าง เล่มที่ 4 : ความขยันหมั่นเพียร / บัสเราะ หลงสมัน.
ชื่อผู้แต่งบัสเราะ หลงสมัน.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกE บ218ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าหม่นวทแทนใจ, เซ ชิล คิม.
ชื่อผู้แต่งเซ ชิล คิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาสน์, 2558.
เลขเรียกE ซ511ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชาบนดาวสีเขียว/ วิเชียร ไชยบัง
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ไชยบัง
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : เรียนนอกกะลา , 2558
เลขเรียกE ว558พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพวกเราภูมิใจในตัวเธอจ๊ะ/ เย-ชิล คิม.
ชื่อผู้แต่งเย-ชิล คิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2558.
เลขเรียกE ย512พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา