book cover
Type Book
ชื่อเรื่องCSR ที่แท้ / โสภณ พรโชคชัย
CSR thī thǣ / Sōphon Phǭnchōkchai
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย 2501-
Sōphon Phǭnchōkchai, 1958-
ISBN6169328061
 9786169328063
 9786169328063 150
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, 2563 [2020]
Krung Thēp... : Mūnnithi Pramœ̄nkhā-Nāinā hǣng Prathēt Thai læ Saphā ʻOngkān Nāičhāng hǣng Prathēt Thai, 2563 [2020]
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 8
Phim khrang thī 8
 พิมพ์ครั้งที่ 7 (ปรับปรุงใหม่)
 พิมพ์ครั้งที่ 7
 พิมพ์ครั้งที่ 8
รูปเล่ม204 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ
Business ethics
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจ
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
Social responsibility of business
 การจัดการองค์การ
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

1
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา