book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง10 ปี กระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ "ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" / คณะผู้วิจัย มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ ... [และคนอื่นๆ 3 คน]
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), 2561
รูปเล่มx, 326 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องกระบวนการยุติธรรม -- ไทย (ภาคใต้) []
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา -- ไทย (ภาคใต้) []
 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ -- ไทย (ภาคใต้) []
 การบริหารความขัดแย้ง -- ไทย (ภาคใต้) []
 ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้) []

1
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักหอสมุดกลาง สจล, แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา