book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้า = Electrical system design / โดย ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
Kānʻō̜kbǣp rabop faifā = Electrical system design / dōi Prasit Phitthayaphat
ผู้แต่งประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
Prasit Phitthayaphat
ISBN6165689558
 9786165689557
 9786165689557 500
 9786165689557 500 บาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์ ครีเอชั่น, 2563 [2020]
Krung Thēp ... : Hānghunsūan Čhamkat Chōtʻanan Khrīʻēchan, 2563 [2020]
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 8, ฉบับปรับปรุง
Phim khrang thī 8, chabap prapprung
 พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 ตามมาตรฐาน วสท.2556)
 พิมพ์ครั้งที่ 8, (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5)
รูปเล่ม537 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องไฟฟ้า -- เครื่องมือและอุปกรณ์ []
 วงจรไฟฟ้า
 ระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric power systems
 ไฟฟ้า
 ระบบไฟฟ้ากำลัง
 วงจรไฟฟ้า -- การออกแบบ []
 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 ไฟฟ้า -- การออกแบบ []
 ระบบไฟฟ้า -- การออกแบบ []
 ระบบไฟฟ้ากำลัง -- การออกแบบ []

1
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

6

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา