book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / จิ๊ด เศรษฐบุตร
Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī mư̄ang / Čhit Sētthabut
ผู้แต่งจิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538
Čhit Sētthabut, 1906-1995
ISBN9786164880870
 6164880874
 9786164880870 220
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]
Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020]
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงแก้ไข / โดย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
Phim khrang thī 2, prapprung kǣkhai / dōi Prasit Piwāwatthanaphānit
 พิมพ์ครั้งที่ 2
รูปเล่ม9, 182 หน้า
หัวเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ
International law
 สัญญาระหว่างประเทศ
Treaties
 กฎหมายระหว่างประเทศ
 กฎหมายระหว่างประเทศ -- คดีเมือง []

1
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา