book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์, บรรณาธิการ ; สุวิไล เปรมศรีรัตน์, ผู้เรียบเรียง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
รูปเล่ม66 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), ตาราง, แผนภูมิ
หัวเรื่องการจัดการชั้นเรียน -- ไทย (ภาคใต้) []
 การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม
 ภาษา -- การศึกษาและการสอน []
 ภาษาถิ่น -- วิจัย []
 ภาษามลายู -- ไทย (ภาคใต้) []
 หลักสูตรสองภาษา

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา