book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคู่มือโครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้"
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยชนบท, [2560?]
รูปเล่ม32 หน้า ; 21 ซม
หัวเรื่องDialectology -- Study and teaching []
 Language development
 Malay language
 Thai language -- Dialects []
 การวางแผนหลักสูตร -- ไทย (ภาคใต้) []
 ภาษา -- การศึกษาและการสอน []
 ภาษาถิ่น -- ไทย (ภาคใต้) []
 ภาษาไทย -- การใช้ภาษา []
 ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น []
 ภาษาไทยถิ่นใต้
 ภาษามลายู -- การศึกษาและการสอน []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา