book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... = Annual report ... / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผู้แต่งกระทรวงพลังงาน. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2551
รูปเล่มเล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม
หัวเรื่องการใช้พลังงาน
 การพัฒนาพลังงาน
 การอนุรักษ์พลังงาน
 พลังงาน -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา