book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง[หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงประพิมพ์ อิศรเสนา]
[Nangsư̄ ʻanusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop mō̜mlūang Praphim ʻItsarasēnā]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]
[Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2561 [2018]
รูปเล่ม32, 96 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ
หัวเรื่องพุทธศาสนา -- บทสวดมนต์และการสวดมนต์ []
Buddhism -- Prayers and devotions

1
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา