book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง(ใน) สนาม : หนังสือรวมบทความทางมนุษยวิทยา ในบริบทของสนามที่หลากหลาย
(Nai) sanām : nangsư̄ rūam botkhwām thāng manutsayawitthayā nai bō̜ribot khō̜ng sanām thī lāklāi
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2557?] [2014?]
[Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2557?] [2014?]
รูปเล่ม196 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หัวเรื่องมานุษยวิทยา -- ไทย []
Anthropology -- Thailand
 มานุษยวิทยา -- การฝึกภาคปฏิบัติ -- ไทย []
Anthropology -- Fieldwork -- Thailand

1
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา