book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชนเบื้องต้น / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
Kotmāi mahāchon bư̄angton / Bunsī Mīwongʻukhōt
ผู้แต่งบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
Bunsī Mīwongʻukhōt
ISBN6164880394
 9786164880399
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]
[Krung thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019]
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขเพิ่มเติม]
Phim krang thī 4, [kǣkhai phœ̄mtœ̄m]
 พิมพ์ครั้งที่ 4
รูปเล่ม370 หน้า
หัวเรื่องกฎหมายมหาชน
Public law
 กฎหมายปกครอง
 กฎหมายมหาชน
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 กฎหมายรัษฎากร
 การคลัง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []

1
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...

2

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา