book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง90 ปี ครูของศิษย์ / คณะผู้จัดงาน อภิชน จันทรเสน ... [และคนอื่นๆ]
90 pī khrū khō̜ng sit / khana phū čhat ngān ʻAphichon Čhanthrasēn ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017]
[Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017]
รูปเล่ม104 หน้า
หัวเรื่องนักกฎหมาย -- ไทย -- ชีวประวัติ []
Lawyers -- Thailand -- Biography

1
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา