book cover
Type Serial
ชื่อเรื่องงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ISSN1513-4059
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2543-
รูปเล่มเล่ม ; 30 ซม
ลิงค์จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน -- วิจัย -- วารสาร []
 การมีส่วนร่วมทางสังคม -- วารสาร []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา