book cover
Type Book
ชื่อเรื่องDialogue...คิดลงสู่ใจ...ไหลเป็นเป็นปัญญา / วรภัทร์ ภู่เจริญ
ผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
ISBN9747511355
 9786162702334
 9786162702334 บริจาค
 9786162834431
 9786164074675
 9786164855649
 9786168111031
 9786168111031 บริจาค
 9789746603997
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อริยชน, 2552
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 2
รูปเล่ม184 หน้า : ภาพประกอบ
ลิงค์ปกและสารบัญ
หัวเรื่องGambling
 Teachers
 กฎหมาย
 การพัฒนาการศึกษา
 การพัฒนากำลังคน -- วิจัย []
 การพัฒนาครู
 การฟอกเงิน
 การฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ครู
 ครู -- การประเมิน -- วิจัย []
 ครู -- การฝึกอบรม []
 ครู -- การฝึกอบรม -- วิจัย []
 ครู -- นโยบายของรัฐ []
 ครู -- อุปทานและอุปสงค์ []
 เงินตรา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 เงินตรา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 บุคลากรทางการศึกษา
 พระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 วิจัย
 อาชญากรรมทางธุรกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 Conversation and restoration of books
 กฎหมาย -- รวมเรื่อง []
 กฎหมาย -- ไทย []
 การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 การติดการพนัน -- การป้องกัน []
 การพนัน
 การพนัน -- ผลกระทบต่อสังคม []
 การพนัน -- ไทย []
 การพัฒนาองค์การ
 การฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 การสื่อสารในองค์การ
 การอนุรักษ์และการบำรุงรักษาหนังสือ
 ครู -- การพัฒนา []
 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
 ชาวจีน -- พฤติกรรมทางเพศ []
 บุคลากรทางการศึกษา -- การพัฒนา []
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
 เพศ -- จีน []
 เพศสัมพันธ์
 หนังสือโบราณ -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา []
 อาชญากรรมทางธุรกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ []
 อาหาร -- การวิเคราะห์ []
 อาหาร -- องค์ประกอบ []

1

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

7

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...

9

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

11

Loading items...

12
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

16

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา