book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย :รายงานการศึกษา / นภาพร อาร์มสตรอง
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานการศึกษาเรื่องกรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผู้แต่งนภาพร อาร์มสตรอง
พิมพลักษณ์2562
รูปเล่ม(ฐ), 268 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม
ลิงค์รายงานการวิจัยฉบับเต็ม
หัวเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา -- วิจัย []
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- วิจัย []
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- การบริหาร -- วิจัย []
 บรรษัท
 การลงทุนทางการศึกษา -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา