book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "บรรเทาพิบัติภัย ก้าวไกลด้วยใจสีเขียว วันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, 2555
รูปเล่ม652 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการจัดการเขตชายฝั่ง -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม -- สาระสังเขป []
 การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม -- สาระสังเขป []
 ทรัพยากรทางน้ำ -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม -- สาระสังเขป []
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม -- สาระสังเขป []
 ทรัพยากรป่าไม้ -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม -- สาระสังเขป []
 ทรัพยากรสัตว์ป่า -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม -- สาระสังเขป []
 ธรณีวิทยา -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม -- สาระสังเขป []
 ภาวะโลกร้อน -- วิจัย -- การประชุม -- สาระสังเขป []
 มลพิษ -- ไทย -- วิจัย -- การประชุม -- สาระสังเขป []
 สิ่งแวดล้อม -- วิจัย -- การประชุม -- สาระสังเขป []

1
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา