book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1949 : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ / [จัดโดย] โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
70 pī hǣng kānsathāpanā Sāthāranarat Prachāchon Čhīn Khō̜. Sō̜. 1949 : ʻēkkasān prakō̜p kānsammanā wichākān / [čhat dōi] Rōngrīan Nāirō̜i Phračhunlačhō̜mklao læ Sathān ʻĒkʻakkhrarātchathūt Sāthāranarat Prachāchon Čhīn pračham prathēt Thai
ผู้แต่งการสัมมนาวิชาการ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1949 (2562 : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)
Kānsammanā Wichākān 70 pī hǣng Kānsathāpanā Sāthāranarat Prachāchon Čhīn Khō̜. Sō̜. 1949 (2562 : Rōngrīan Nāirō̜i Phračhunlačhō̜mklao)
พิมพลักษณ์[นครนายก] : โรงเรียน, 2562 [2019]
[Nakhō̜n Nāyok] : Rōngrīan, 2562 [2019]
รูปเล่ม140 หน้า : ภาพประกอบ

1
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา