book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนากรณีศึกษาเกษตรกรที่ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม = A development study of farmers' way of life based on the sufficient-economy philosophy : a case study of Maha Sarakham / นิรุต ถึงนาค, หัวหน้าโครงการ ; ชมพูนุท เมฆเมืองทอง, นักวิจัย
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมเกษตรที่ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม
 เศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม
 A development study of farmers' way of life based on the sufficient-economy philosophy : a case study of Maha Sarakham
ผู้แต่งนิรุต ถึงนาค
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549]
รูปเล่ม190 แผ่น ; 30 ซม
หัวเรื่องเกษตรกร -- ไทย -- มหาสารคาม -- การดำเนินชีวิต []
 เกษตรทฤษฎีใหม่ -- ไทย -- มหาสารคาม []
 เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย -- มหาสารคาม []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา