book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ ปี 2552- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : เรื่องการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ (2552- : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2552-
รูปเล่มเล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม. + ซีดี-รอม 1 แผ่น
ลิงค์CD-ROM.
 CD-ROM.
หัวเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- วิจัย -- การประชุม []
 การพัฒนาชนบท -- วิจัย -- การประชุม []
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- วิจัย -- การประชุม []
 การเรียนรู้ -- วิจัย -- การประชุม []
 ครอบครัว -- วิจัย -- การประชุม []
 ความมั่นคงทางอาหาร -- วิจัย -- การประชุม []
 ชุมชน -- วิจัย -- การประชุม []
 พลังงาน -- เทคโนโลยีที่เหมาะสม -- วิจัย -- การประชุม []
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- การจัดการ -- วิจัย -- การประชุม []
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 พลเมือง -- กิจกรรมทางการเมือง -- การประชุม []
 พลังงาน -- วิจัย -- การประชุม []
 พลังงานทดแทน -- วิจัย -- การประชุม []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- วิจัย -- การประชุม []
 เศรษฐกิจพอเพียง -- วิจัย -- การประชุม []
 สันติภาพ -- วิจัย -- การประชม []
 สิ่งแวดล้อม -- การจัดการ -- วิจัย -- การประชุม []
 สิทธิมนุษยชน -- วิจัย -- การประชุม []
 สุขภาพ -- วิจัย -- การประชุม []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา