book cover
Type Book
ชื่อเรื่องหน่วยงานสนับสนุนด้านเลขานุการรัฐสภาต่างประเทศ : ออสเตรีย แคนาดา สาธารณรัฐเชค อินเดีย ฟิลิปปินส์ สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น / หัวหน้าโครงการ, สมชาติ ธรรมศิริ ; คณะผู้จัดทำ, ปิยะนาถ รอดมุ้ย ... [และคนอื่น ๆ]
ผู้แต่งปิยะนาถ รอดมุ้ย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษารัฐสภาเปรียบเทียบ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2550?]
รูปเล่ม127 หน้า ; 30 ซม
หัวเรื่องรัฐสภา
 รัฐสภา -- แคนาดา []
 รัฐสภา -- ญี่ปุ่น []
 รัฐสภา -- ฟิลิปปินส์ []
 รัฐสภา -- สหราชอาณาจักร []
 รัฐสภา -- สาธารณรัฐเชค []
 รัฐสภา -- ออสเตรเลีย []
 รัฐสภา -- อินเดีย []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา