book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ (Organized Corruption) ของภาคการศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขตที่ 24, 25, 26 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม)" = The study of organized corruption by influential group networks : the cases of secondary educational service area office 24, 25 and 26 (Kalasin, Khon Kaen and Mahasarakham) / โดย พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ... [และคนอื่น ๆ ]
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2561
รูปเล่มก-ฉ, 279 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่องการทุจริต (การศึกษา) -- ไทย []
 การทุจริตและประพฤติมิชอบ -- วิจัย -- ไทย []
 การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ -- วิจัย -- ไทย []
 โรงเรียน -- การทุจริต -- ไทย []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา