book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" : การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณีระดับบัณฑิตศึกษา 14-15 มิถุนายน 2553 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี [ร่วมกับ] สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี (2553 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
พิมพลักษณ์[จันทบุรี] : สถาบัน, 2553
รูปเล่ม898 หน้า ; 30 ซม
หัวเรื่องการศึกษา -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 เทคโนโลยี -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 มนุษยศาสตร์ -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 วิจัย -- การประชุม []
 วิทยาศาสตร์ -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 สังคมศาสตร์ -- สาระสังเขป -- การประชุม []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา