book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง13 ชนเผ่าในลาวตอนใต้ : รายงานการวิจัยฉบับร่างเพื่อเสนอในการประชุมทางวิชาการเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมของชนเผ่าในแขวงเซกอง สปป.ลาว เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการวางแผนวิจัยและพัฒนา วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2544 / สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
ผู้แต่งสุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544
รูปเล่ม3 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม
หัวเรื่องชาติพันธุ์วิทยา -- ลาว []
 กลุ่มชาติพันธุ์ -- ลาว []
 ชนพื้นเมือง -- ลาว []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา