book cover
Type Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Satisfaction Towards Services of Delinquent and Family Court at Roi Et Province / ราณี ประหยัดรัตนกุล
ผู้แต่งราณี ประหยัดรัตนกุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
รูปเล่มฒ, 142 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่องศาลเยาวชนและครอบครัว -- การให้บริการ []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา