book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม [text] : รายงานการวิจัย / วรรณนภา โพธิ์ผลิ,สมิทธิ์ เจือจินดา,ณรงค์พล เอื้อไพรจิตรกุล
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานการวิจัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ผู้แต่งวรรณนภา โพธิ์ผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558
รูปเล่ม( ก-ฉ ), 153 แผ่น : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจชุมชน
 การตลาด -- เทคโนโลยีสารสนเทศ []
 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม
 การสื่อสารทางการตลาด
 วิสาหกิจชุมชน

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา