book cover
Type Book
ชื่อเรื่องISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน / สยาม อรุณศรีมรกต ... [และคนอื่นๆ]
ISO 50001 : 2011 rabop māttrathān kānčhatkān phalangngān / Sayām ʻArunsīmō̜rakot ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน
ISBN9740338690
 9789740338697 310
 9789740338697
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]
Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019]
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
Phim khrang thī 1
 พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม274 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการใช้พลังงาน - แง่สิ่งแวดล้อม
 อุตสาหกรรม - การอนุรักษ์พลังงาน - การจัดการ
 อุตสาหกรรม - การอนุรักษ์พลังงาน - มาตรฐาน
 ไอเอสโอ 50001
 การใช้พลังงาน -- การจัดการ -- มาตรฐาน []
Energy consumption -- Management -- Standards
 การอนุรักษ์พลังงาน -- การจัดการ -- มาตรฐาน []
Energy conservation -- Management -- Standards
 พลังงาน -- การจัดการ []
 อุตสาหกรรม -- การอนุรักษ์พลังงาน []
 อุตสาหกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม []
 การตรวจสอบพลังงาน
 อุตสาหกรรม -- การอนุรักษ์พลังงาน -- มาตรฐาน []
 อุตสาหกรรม -- การอนุรักษ์พลังงาน -- การจัดการ []
 การจัดการอุตสาหกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม []
 การใช้พลังงาน -- แง่สิ่งแวดล้อม []

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา