book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินความเสี่ยงต่อโอกาสการเกิดโรคเบาหวานของประชากรในเขตศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้วิธี EGAT diabetes risk score = Assessment risk factors of diabetes mellitus in Pra Ong Kao primary care unit populatiom, Mueng, Phitsanulok by EGAT diabetes risk score / ศิวภัทร เพลิดเพลิน, สุทธนุช ไพฑูรย์ และสุภาพรรณ ทรัพย์เพชร
ผู้แต่งศิวภัทร เพลิดเพลิน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553
รูปเล่ม45 แผ่น
หัวเรื่องเบาหวาน -- ความเสี่ยง []
 โรคเบาหวาน

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา