book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงของชาติ (พ.ศ.2560-2564) / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 25-
รูปเล่ม32 หน้า : ตาราง
หัวเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา