book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง5 องค์กรต้นแบบในการสร้างความสุข : องค์กรเอี่ยมสุข = Happy Workplace / คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; รวบรวมองค์ความรู้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 25-
รูปเล่ม150 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
ลิงค์http://www.rbl.rbru.ac.th:8000/multim/cover/1000129385.jpg
หัวเรื่องความพอใจในการทำงาน
 คุณภาพชีวิต
 คุณภาพชีวิตการทำงาน
 สภาพแวดล้อมการทำงาน


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา