book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง112 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2547/ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2547
รูปเล่ม331 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องกระทรวงศึกษาธิการ
 การปฏิรูปการศึกษา
 การปฏิรูปการศึกษา -- ไทย []
 การพัฒนาการศึกษา -- ไทย []
 การศึกษา -- ไทย []
 การศึกษา -- ไทย -- รวมเรื่อง []
 การศึกษาทางอาชีพ -- ไทย []
 การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย []
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา