book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"สตรีกับบทบาทในการเข้าร่วมองค์กรการบริหารส่วนตำบล (อบต.) : บริบททางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง" : รายงานการวิจัย / สุรัสวดี หุ่นพยนต์ และชนาธิป บุณยเกตุ
ผู้แต่งสุรัสวดี หุ่นพยนต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
รูปเล่ม72 หน้า : ตาราง
หัวเรื่องการปกครองท้องถิ่น -- วิจัย []
 สตรี -- วิจัย []
 สตรีกับการเมือง -- วิจัย []
 องค์การบริหารส่วนตำบล -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา