book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการติดตามภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกสถาบัน สถาบันราชภัฏสวนดุสิต : รายงานการวิจัย เชิงสำรวจเรื่อง / สำนักงานกลาง ศูนย์การศึกษานอกสถาบัน
ผู้แต่งศูนย์การศึกษานอกสถาบัน สำนักงานกลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกลาง ศูนย์การศึกษานอกสถาบัน, 2545
รูปเล่ม149 หน้า : ตาราง, กราฟ
หัวเรื่องการมีงานทำ -- วิจัย []
 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต -- การศึกษา -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา