book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องผลการเรียนแบบร่วมมือที่มีการจัดกลุ่มต่างกันตามระดับความสามารถทางการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายบนเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล = (Personal Digital Assistant) / วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมผลการเรียนแบบร่วมมือที่มีการจัดกลุ่มต่างกันตามระดับความสามารถทางการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายไร้สายบนเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล
 Personal Digital Assistant
ผู้แต่งวิวัฒน์ มีสุวรรณ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
รูปเล่ม110 แผ่น : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง
 


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา